آینده سکتور استخراج معادن افغانستان با قراردادهای ضعیف به خطر افتاده است

آینده سکتور استخراج معادن افغانستان با قراردادهای ضعیف به خطر افتاده است 

دولت افغانستان باید تمام قراردادهای نفت و استخراج معادن و اسناد مرتبط با آنان را قبل از کانفرانس کلیدی کشورهای کمک کننده که در آینده نزدیک برگزار می شود منتشر کند 

گلوبل ویتنس (Global Witness) در گزارشی که امروز به نشر رسید اظهار داشت که آینده صنعت استخراج معادن افغانستان توسط قراردادهایی که کاملاً شفاف نیستند، تعامل با اجتماعات محلی را مقرر نمی کنند، و فاقد اقدامات حفاظتی مهم هستند در معرض خطر تضعیف شدن قرار دارد.

گلوبل ویتنس دولت افغانستان را به انتشار تمام قراردادهای فعلی و آینده نفت و استخراج معادن و اسناد مربوط به آنان تا قبل از کانفرانس حیاتی کشورهای کمک کننده که جولای امسال در توکیو برگزار می شود فرا می خواند تا تضمین شود که این قراردادها می توانند به درستی مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

گزارش رفتن به سوی طلا تحلیلی منحصر به فرد از دو مورد از بزرگترین معامله های استخراج معادن کشور تا به امروز، یعنی قرارداد مس عینک سال 2008 و قرارداد طلای قره زاغان سال 2011، ارائه می کند. این گزارش، درحالیکه از انتشار قرارداد اخیر قره زاغان استقبال می کند، تشویش های جدی را درباره سطوح شفافیت در هردو معامله، و همچنین سطح تعامل اجتماعی آنها، مطرح می سازد. قرارداد قره زاغان همچنین استندردهای کلیدی بین المللی درباب محیط زیست، امنیت و مسئولیت های اجتماعی را در بر ندارد، که این هراس را برمی انگیزد که حذف این موارد نزاع و فساد را در آینده تشدید کند.

یومان کوبا (Juman Kubba) کمپاینر گلوبل ویتنس اظهار داشت "سکتور مواد معدنی افغانستان در خلق بخش اعظم عاید مورد ضرورت برای پر ساختن شکاف تمویلی بعد از انتقال نقش اساسی خواهد داشت، اما صرفاً در صورتی [این امر تحقق می پذیرد] که به درستی مدیریت شود." وی افزود "ضرورت اساسی دارد که دولت به یافته های مندرج در گزارش ما توجه کند تا آگاه شود که در معاملات دیگر که بزودی به امضا می رسند، مثل معدن سنگ آهن حاجیگک، چطور مذاکره کند."

این تحلیل دریافته است که:

  • ·         در عین آنکه قرارداد قره زاغان منتشر شده است، بیشتر تفصیلات اصلی آن در واقع در اسناد فرعی شامل هستند که در اختیار عامه قرار ندارند. 
  • ·         برای هردو قرارداد عینک و قره زاغان، توافق های امنیتی ناظر بر حفاظت مسلح اطراف معادن به شکل جداگانه مذاکره شده اند و در اختیار عامه قرار ندارند.  
  • در حالیکه عینک بعضی از رهنمودهای بین المللی را می پذیرد، قره زاغان صرفاً متعهد به معاهداتی می شود که افغانستان قبلاً آنان را به امضا رسانده است و حتی با اینحال، شرکت استخراج کننده حق دست کشیدن از آنها را در صورتی که نامناسب به نظر برسند محفوظ می دارد.
  • هیچیک از قراردادها حاوی هیچ میکانیزم مبتنی بر قرارداد برای آنکه اجازه دهند که تشویش ها و شکایات اجتماع محلی حل و فصل شود، نمی باشند. همچنین هیچ الزامی برای آنکه اقدامات منازعه عمومی و باز شوند وجود ندارد.
  • ·         نظارت رسمی دولت از پروژه قره زاغان با الزامی مبنی بر ارائه تذکر برای دیدارهای پلان شده محدود می شود. این الزام در قرارداد عینک وجود ندارد. 

بعلاوه شفافیت در قراردادها، گلوبل ویتنس دولت افغانستان را به انتشار تمام اسناد مربوطه پروژه که الزامات امنیتی، اجتماعی، زیست-محیطی و حقوق بشری، و همچنین تفصیلات ساختار شرکتی و مالکیت نهایی هریک از شرکت های سرمایه گذار را پوشش می دهند، فرا می خواند. همچنین بسیار خوب خواهد بود که تشویش های زیست-محیطی، اجتماعی و حقوق بشری مشخص شده در این تحلیل مورد توجه قرار گیرند.

کوبا بیان داشت "وزارت قبلاً در معرض عامه متعهد شده است که تمام قراردادهای استخراج معادن و نفت را منتشر بسازد،". وی اضافه کرد "با فرا رسیدن موعد برگزاری دو کانفرانس بین المللی کلیدی در شیکاگو و توکیو در ماه های می و جون، حالا زمان آن است که این وعده ها را عملی ساخت."

برای دانلود متن کامل گزارش، اینجا را کلیک کنید.

پایان

مخاطب تماس: یومان کوبا، [email protected] +44 (0) 772 0972 394   یا +44 207 492 5873

تذکراتی به ویراستارها: 

در سال 2010، دولت افغانستان از وجود ذخایر عظیم معدنی با ارزش بالغ بر 1 تریلیون دالر امریکایی خبر داد. از آن زمان، دولت و جامعه بین المللی بر انکشاف هرچه سریعتر صنعت تمرکز کرده اند.

امتیاز مس عینک در سال 2008طی بزرگترین معامله استخراج معادن است که تابحال در افغانستان به امضا رسیده است به یک شرکت سرمایه گذاری مشترک چینایی اعطا شد. تا کنون، قرارداد منتشرناشده باقی مانده است اما گلوبل ویتنس یک کاپی آن را ملاحظه کرده است. قرارداد معدن طلای قره زاغان در سال 2011 منحیث بخشی از معامله انجام شده به پشتیبانی جی پی مورگان که با شرکت کرستال افغان به امضا رسیده بود، امضا شد. بر خلاف قرارداد عینک، این قرارداد منتشر شد.