WWFs tømmerprogram åpner for illegal hogst og avskogning og hindrer ikke menneskerettslige overgrep

Read this release in English  


WWFs fanesak som skal fremme bærekraftig hogst – den frivillige ordningen for handel med tømmer (GFTN) – tillater selskaper å høste fordelene av å være knyttet til WWF og deres ikoniske pandamerke. Samtidig fortsetter de med å ødelegge skoger og omsette tømmer med illegalt opphav, viser en ny oversikt fra Global Witness. Meningen med GFTN er riktignok å redusere og eliminere slik praksis i løpet av de første fem årene av medlemskapet, men systematiske feil forkludrer programmets evne til å gjøre noe for skogene.

Global Witness-oversikten Pandering to the Loggers (Gir etter for tømmerhoggerne) avdekket at det store malayiske hogstfirmaet Ta Ann Holdings Berhad, som er et betalende medlem i programmet, har en skogsdrift som ødelegger regnskog i en hastighet tilsvarende 20 fotballbaner daglig, inkludert orangutanghabitater som omfattes av WWFs eget «Borneos hjerte»-prosjekt. Et annet medlem, den britiske byggevareleverandøren Jewson, hadde unnlatt å eliminere tømmer med illegalt opphav etter 10 års deltakelse i programmet. Et tredje tømmerselskap, den sveitsisk-tyske Danzer-gruppen, har et datterselskap som gjentatte ganger er blitt involvert i konflikter med lokalsamfunn. Til tross for at konfliktene har ført til menneskerettslige overgrep, inkludert påstander om voldtekter og mishandlinger utført av statlige styrker, beholder Danzer-gruppen sitt medlemskap i programmet.

Global Witness har blant annet funnet følgende systematiske problemer med GFTN:

  • GFTN mangler åpenhet og ansvarlighet; programmet er uklart og gir offentligheten liten eller ingen informasjon om ytelsen til de enkelte deltakende selskapene eller hvordan selve programmet virker.
  • GFTNs regler for medlemskap og deltakelse strekker overhodet ikke til og åpner for at enkelte selskaper kan misbruke programmet.
  • GFTN mangler effektive mekanismer for overvåkning og håndhevelse.
  • Det er ikke kommet på plass en tilfredsstillende framgangsmåte for uavhengig evaluering av programmet med tanke på skogenes bæreevne.

«Når en merkesak som er opprettet med bæreevne og bevaring som hovedelementer tillater at et av programmets medlemsfirmaer ødelegger orangutanghabitater, er det noe som virkelig er galt,» sa Tom Picken, skogskampanjeleder i Global Witness. «Skattebetalerne bidrar med en stor del av programmets årlige budsjett på sju millioner dollar (40 millioner kroner), og de har rett til å vite at pengene deres ikke brukes til grønnvasking av uheldig praksis,» fortsatte Picken.

Global Witness oppfordrer til en uavhengig og omfattende evaluering av GFTN-programmets regler, innsynsprosedyrer og virkning på skogene. WWF må gjøre medlemskap i programmet avhengig av at selskapene følger bærekraftige, etiske og lovlige metoder og nekte ethvert selskap å delta dersom de fortsetter å ødelegge naturlig skog, handle med illegalt tømmer eller være involvert i menneskerettslige overgrep.

«WWF burde ta offentlig avstand fra ethvert selskap som bruker tømmer fra illegale eller uetiske kilder. Det er skremmende at en av verdens mest respekterte miljøvernorganisasjoner anser det som akseptabelt å motta penger fra slike selskaper,» sa Picken.

«Denne undersøkelsen stiller viktige spørsmål om den underliggende strategien og effektiviteten til slike frivillige programmer. Hvis målet er å beskytte verdens gjenværende skoger og unngå å dupere forbrukerne, må initiativene heller fokuseres på å redusere den generelle etterspørselen enn å bekrefte at stadig større skogområder blir felt,» avsluttet Picken.

 / Slutt

Kontakt:

Tom Picken, skogskampanjeleder, +44 (0)781 055 8247, [email protected],

Oliver Courtney, kommunikasjonssjef, +44 (0)773 932 4962, [email protected],

Patrick Alley, direktør, +44 (0)207 492 5880, [email protected].

Notater til redaktører:

1.      Den frivillige ordningen for handel med tømmer (GFTN = Global Forest and Trade Network) er WWFs fanesak for å fremme den globale handelen med legale og bærekraftige tømmerprodukter. Dette er et av verdens største og best fundamenterte programmer av sitt slag. Programmets uttrykte mål er å «dreie den globale markedsplassen til en positiv kraft for å redde verdens mest verdifulle og truede skoger» ved å hjelpe selskaper til å produsere og handle med «troverdig sertifiserte» treprodukter. Til gjengjeld for å forplikte seg til å forbedre legaliteten og bæreevnen til treproduktene de høster, kjøper eller selger, har selskaper som betaler for å delta i GFTN fordel av teknisk assistanse som er tilgjengelig for medlemmer og av tilknytning med WWF og det verdensberømte pandamerket.

2.      GFTN erklærer at deres 288 medlemmer omsetter 252 millioner kubikkmeter treprodukter, noe som representerer cirka 16 prosent av det globalt omsatte volumet skogprodukter med samlet årlig salg på 68 milliarder dollar. For øyeblikket er det omkring 75 «skogmedlemmer» – hogstfirmaer – fra Russland, Latin-Amerika, Afrika og Asia, som seg imellom har rett til å felle et større område enn Storbritannia. De øvrige medlemmene er klassifisert som «handelsmedlemmer» – foredlere, distributører og forhandlere av treprodukter.