Press Release / July 5, 2012

کنفرانس توکيو يک فرصت تعيين کننده يى برای جاسازی حسابدهی در سکتور نفت و معادن افغانستان می باشد

 

اعلامیه مطبوعاتی

 

کنفرانس توکیو یک فرصت تعیین کننده یی برای جاسازی حسابدهی در سکتور نفت و معادن افغانستان می باشد 

 

فعالان جامعه مدنی امروز گفتند که دولت افغانستان وجامعه جهانی باید تعهد نمایند که تمامی جزئیات مرتبط به نفت، گاز و معامله های معادن را به نشر بسپارند و با اجتماعات محل مشوره نمایند. این در حالیست که کنفرانس سرنوشت ساز توکیو قرار است در روز های نزدیک برگزار گردیده و روی تعهدات کمک ها به افغانستان بعد از دوره انتقال بحث صورت گیرد.

 

در کنفرانس همکاری افغانستان، دولت افغانستان، تمویل کننده گان جهانی و جامعه مدنی در یک جلسه یک روزه گرد هم آمده و چارچوب همکاری های آینده با افغانستان را ایجاد می نمایند. موضوع مهم اجندای این کنفرانس آینده اقتصاد کشور و پایداری مالیات عامه می باشد.

 

بیانیه های اخیر دولت که ذخایر طبیعی افغانستان بین 1-3 تریلیون دالر امریکائی می باشد، گمان ها را که این سکتور میتواند منبع خوبی عایداتی برای انکشاف باشد، بیشترساخته. اما فراخوان امروز از نگرانی های رو به افزایش جامعه مدنی می گوید که، در صورت عدم اداره خوب، عجله برای آغاز صنعت می تواند فساد را رونق داده نا بسامانی ها را به وجود آورده و قادر است که محیط زیست و جامعه را در معرض خطر قرار دهد.

 

به گفته یما ترابی از دیدبان شفافیت، "کنفرانس توکیو یک لحظه حیاتی برای آینده صنایع استخراجی افغانستان می باشد." وی افزود، "دولت افغانستان و جامعه جهانی فرصت مناسبی برای ارسال پیامی دارند که آنها نخواهد گذاشتند که افغانستان به سوی فقر و بی ثباتی مانند کشور های دیگری که از ناحیه منابع طبعی غنی هستند، برود."

 

در سال گذشته در کنفرانس بن و پیمان ستراتیژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا روی شفافیت و حساب دهی در سکتور صنایع استخراجی با بهترین ستندرد های بین لمللی تعهد گردیده است . اما تا اکنون پلان تطبیق این تعهدات واضح نیست.

 

به گفته کاترینا کیوا از انستیتیوت دیدبان عواید، " این تعهدات آغاز قابل ستایش است، اما انکشاف موفقانه معادن در افغانستان نیاز به یک استراتیژی طویل المدت داشته که هردو جناح (دولت افغانستان و جامعه جهانی) را  پس از سال 2014 متقابلا حسابده سازد." وی افزود "کنفرانس توکیو باید روند و چگونگی نظارت از این جریان توسط مردم افغان و سرمایه گذاران را شناسائی نموده و اطمینان کامل بدهد."  

 

همچنان، جامعه مدنی خواستار این امر شدند که تعهدات کنفرانس توکیو  باید شفافیت را در مورد هزینه های زیست محیطی و اجتماعی ترویج نمایید تا اینکه مردم از ارزش واقعی این معاملات با خبر شوند. نشر کامل اطلاعات ، از جمله نشر قراردادها و اسناد پروژه، و تعیین استانداردهای بین المللی برای مشوره با مردم محل نیاز های اساسی برای پروژه های  پایدار و ایجاد صلح در محلات متاثره می باشد.

 

به گفته الینور نیکول از گلوبل ویتنس، "برای جامعه جهانی  این  کار درستی نیست که، در تلاش برای نشر اخبار خوب سرمایه گذاری در دوره انتقال، این صنعت را آغاز نموده و ببستند و بروند." وی افزود "آنها باید اکنون چک و بیلانس های درستی را جاگزاری نمایند. در غیر آن  سرمایه گزاری های مالی و جانی را که در طول ده سال اخیر صورت گرفته، به خطر روبرو کرده و تحت شعاع قرار خواهد دادند."

 

پایان

 

تماس: سیداکرام افضلی، مسوول دادخواهی و ارتباطات، دیدبان شفافیت افغانستان 0700266645 و یا [email protected]

 

نوت:

 

1)     گلوبل ویتنس برای جلوگیری از تنازعات مربوط به منابع طبعیی ، فساد و موارد مربوط به نقض حقوق بشر و سو استفاده از محیط زیست، تفتیش و تبلیغ می کند.

 

دیده بان شفافیت افغانستان یک سازمان جامعه مدنی در افغانستان است که برای ترویج حسابدهی، شفافیت و صداقت در ارائه خدمات عامه، صنایع استخراجی و بخش بازسازی، فعالیت می کند.

 

انستیوت نظارت برعواید یک انستیتوت  پالیسی ساز غیر انتفاعی بوده و سازمان های را که در اداره موثر شفاف و حسابدهی سکتور معادن چون نفت و گاز منابع طبیعی برای منفعت عامه است، حمایت پولی میکند.

 

2)    در نومبر 2011  دستآورد  از کنفرانس بین المللی بن "تعهد شفافیت, حسابدهی و تمرین بهترین شیوه  برای افغانستان  در سکتور های استخراجی را  می توانید از این لنک دریابید.   (http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/603684/publicationFile/162776/Conference_Conclusions_-_International_Afghanistan_Conference_Bonn_2011_engl.pdf)

و در اپریل سال 2012 قرارداد استراتیژی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا   (http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/05/201205024930.html#axzz1zYsrTssI)

 

3)    13 نماینده کنگره ایالات متحده، طی نامه یی ماه جون به خانم کلینتون، وزیر امور خارجه، از فراخوانی برای اقدام در مورد صنایع استخراجی در توکیو نیز حمایت صورت گرفته.  این نامه را می توان از این لنک دریافت: http://www.globalwitness.org/library/letter-us-secretary-state-hillary-clinton-calling-concrete-benchmarks-upcoming-tokyo